JAKOŚĆ

Klient

Klient

Magazynowanie

Magazynowanie

Obsługa

Obsługa

Sprzedaż

Sprzedaż

Zakupy

Zakupy

Kontrola jakości

Kontrola

Według normy PN-EN ISO 9000:2001 jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. Słowo inherentny definiuje się zaś jako tkwiący w czymś w istocie, strukturze, zasadniczym charakterze czegoś, w naturze, w ustalonych obyczajach; nieodłączny od.

Niniejsza definicja może być interpretowana na różne sposoby, a wariantów alternatywnych jest wiele. Jakość, w naszym ujęciu, to najwyższy stopień spełnienia oczekiwań i satysfakcji klienta. Powoduje to, że staramy się utrzymywać wysoki poziom i stale doskonalić w zakresie kluczowych procesów, rzutujących na postrzeganie nas przez odbiorców.

Działaliśmy z różnymi systemami zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-EN ISO 13485:2016 oraz EN 9120:2018), mieliśmy również okazję opracowywać procedury i określać kluczowe wskaźniki efektywności procesów (KPI). Wiemy, jak może być to ważne z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, widzieliśmy też jak niektórzy podchodzą do tego typu spraw. Istnieją bowiem i tacy, którzy lubią mieć jedynie ładnie wyglądający certyfikat powieszony na ścianie w sali konferencyjnej.

Posiadanie certyfikatów, uczestnictwo w programach jakościowych czy też stowarzyszeniach propagujących dobre praktyki nie jest dla nas celem samym w sobie, a jedynie drogą do osiągnięcia najlepszego z możliwych poziomów zarządzania i obsługi. Wierzymy, iż popularyzowanie takiego nastawienia spowoduje, że projakościowość stanie się immanentną cechą działań biznesowych każdego podmiotu z branży elektronicznej. Na ten moment mamy zaś wdrożony system ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży komponentów elektronicznych.

SPRAWDŹ NAS

Zachęcamy Do Wyboru

Naszych Usług!

Masz Jakieś Pytania?